Претседателство и Надзорен одбор

Претседател на Здружението е Игор Филевски.
Претседател на Надзорниот одбор и Прв Потпретседател е Живанка Витанова.
Секретар на Надзорниот одбор е Стефчо Ѓеорѓиев.
Благајник е Владимир Ристевски.
ПР менаџер е Весна Витанова.
Втор Потпретседател е Емилија Пандева.
Членови на Надзорниот одбор се и:
Богдан Илиевски,
Наце Митев,
Бранко Витанов.